Uku keskus - Pakatid - Maramaa tänava poolne

Asukoht plaanil

Foto asukohast

Uku keskus - Pakatid - Maramaa tänava poolne